-> Svratoušský evangelický sbor je malým křesťanským společenstvím lidí všech generací, nejrůznějších profesí či zájmů. Věříme, že v Ježíši Kristu se do světa vlomila nová skutečnost, tak jako ještě nikdy, skutečnost, ze které vtékají do našich životů pramínky soucitu, lásky, pravdivosti, milosrdenství, naděje, veselí i moudrosti. Těší nás veliká řada svědků biblických, historických i současných, kteří jsou pro nás posílením i inspirací.

-> Jsme součástí Českobratrské církve evangelické, která vznikla roku 1918 sloučením luterských a reformovaných sborů do sjednocené církve.

-> V čele sboru stojí zvolený farář (musí mít vysokoškolské teologické vzdělání) a kurátor (zvolený laický člen sboru). Ti společně se staršovstvem (6-24 volených zástupců), které je nejvyšším rozhodovacím orgánem, sbor řídí a spravují.

-> Do společenství sboru je zván každý bez rozdílu, bez jakýchkoli podmínek a předpokladů.

"Evangelický" ples 2010

bal2010

plakát pro tisk v PDF


Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Svratouchu

O nás ObčasníkyKázáníFotogalerieHistorieKontakty

kostel

Pravidelná shromáždění:

Každou neděli od 10:30 hod ve Svratouchu

Každou čtvrtou neděli v měsíci jezdíme na bohoslužby do Krouny


cirkevSynodní rada ČCE

Evangnet

Poličský seniorát

Okolní sbory

Knihovnička

Hesla Jednoty bratrské

Audiovýklady Bible

AlfaOmega